naše fotografije

Opis galerija

Ovo su neke od fotografija koje su nastale prilikom intervencija na terenu.

Vitla, doboši, sajle, konstrukcije, upravljačke kutije, zupčanici, mostovi, strele, reduktori, kuke, koturače, traverze i ostali delovi kranova i dizalica su naša svakodnevnica.

Fotografije

Derik kranovi na terenu
Derik kran na stazi prilikom testiranja
Pregled doboša krana
Viseća komandna kutija krana
Na portalnom kranu iznad Dunava
Deo konstrukcije krana, u pozadini reka Dunav
Testiranje krana u brodogradilištu
Konstrukcija portalnog krana
Portalni kran prilikom testiranja
Pogled na portalni kran iz poluprofila
Gornja konstrukcija krana slikana sa zemlje
Razvodna kutija na jednoj od intervencija
Montaža derik krana
Doboši, sajle i motori
Doboši i motor
Testiranje krana pod opterećenjem
Motor i motanje napojnog kabla
Derik kran gledan između kontejnera
Derik kranovi slikani iz osnove
Motanje sajle na dobošu krana
Mehanizam motanja sajle na dobošu
Kočnica elektromotora krana
Kočnica krana izbliza
Mehanika krana
Terenski rad - bezbednost je naš prioritet
„Srce“ krana
Traverza mostnog krana
Motanje sajli na dobošima, u pozadini elektromotor
Staza mostnog krana u fabričkoj hali
Doboš sa dvostrukim motanjem
midis KRAN - memorandum
midis KRAN - desktop pozadina br. 2
midis KRAN - desktop pozadina br. 1
midis KRAN - uniforma
midis KRAN - radna bluza